Perfil de Contractant del CC del Montsià

Contractació del servei d’assistència tècnica per a la realització de l’Estudi les polítiques d’ocupació al Montsià, en el marc del projecte Montsià Actiu

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2017/09

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Edicte 20/02/2017 16:43:35 *

Plec de clausules 20/02/2017 16:43:37 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant