Perfil de Contractant del CC del Montsià

Contractació per al servei de valoració, entrega, recollida, manteniment i logística del servei de promoció de l'autonomia personal: Banc d'Ajudes Tècniques de les Terres de l'Ebre

En termini Núm. Expedient: 2017/088

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS


Plec de prescripcions tècniques 11/04/2017 09:55:52 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant