Perfil de Contractant

Pàgines: 1
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament Contractació de l'actuació: Campanya de comunicació i sensibilització ambiental per al foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica municipal a diferents municipis del Consorci de Residus 1/2017 SERVEIS
Suspesa Contractació del servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans i gestió de les deixalleries municipals de les comarques de la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta 2/2017 SERVEIS
Adjudicada definitivament Contracte de subministrament d'equipaments per a la millora de la gestió en la recollida de residus 1/2015 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament Contractació del servei públic, en règim de concessió administrativa, relatiu al servei de recollida i transport de residus sòlids urbans i gestió de les deixalleries municipals de les comarques de la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta 1/2012 SERVEIS
Pàgines: 1