Perfil de Contractant

Contracte de subministrament d'equipaments per a la millora de la gestió en la recollida de residus

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 1/2015

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 18 de maig de 2015


Obertura de pliques: Sobre núm. 1: 22-5-2015. Sobre núm. 2: 26-5-2015. Sobre núm. 3: 4-6-2015. Proposta adjudicació: 12-6-2015

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 12-6-2015

Adjudicatari: NORD EASY IBÉRICA, SL

Import: 1.097.000 euros. IVA no inclòs

DOCUMENTS


Plec de clàusules tècniques 25/02/2015 11:46:10 *

Nota aclaratòria 1 30/03/2015 14:30:41 *

Nota aclaratòria 2 15/04/2015 09:07:24 *Nota aclaratòria 3 28/05/2015 13:21:25 *


Acta obertura sobre núm. 1 04/06/2015 12:27:46 *

Acta obertura sobre núm. 2 04/06/2015 12:27:49 *

Informe valoració sobre núm. 3 05/06/2015 12:56:08 *

Informe valoració sobre núm. 2 08/06/2015 09:06:48 *


Acta obertura sobre núm. 3 26/06/2015 08:08:26 *

Acta proposta adjudicació 26/06/2015 08:09:25 *

* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant