Perfil de Contractant

Contractació del servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans i gestió de les deixalleries municipals de les comarques de la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta

En tràmit Núm. Expedient: 1/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Anunci DOUE previ a la licitació 04/05/2017 08:05:19 *

Anunci BOE previ a la licitació 04/05/2017 08:05:22 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant