Perfil de Contractant

Contractació del servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans i gestió de les deixalleries municipals de les comarques de la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta

Suspesa Núm. Expedient: 2/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Anunci DOUE previ a la licitació 04/05/2017 08:05:19 *

Anunci BOE previ a la licitació 04/05/2017 08:05:22 *


Ple de condicions tècniques 09/02/2018 14:16:04 *

Nota aclaratòria 1 02/03/2018 13:21:21 *

Annex 04 02/03/2018 15:00:19 *

Annex III.2 02/03/2018 15:01:10 *

Annex III.3 02/03/2018 15:01:34 *

Nota aclaratòria 2 02/03/2018 15:02:09 *

Edicte desistiment 10/03/2018 10:16:00 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant