Perfil de Contractant

Contractació del servei públic, en règim de concessió administrativa, relatiu al servei de recollida i transport de residus sòlids urbans i gestió de les deixalleries municipals de les comarques de la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 1/2012

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 28 de juny de 2012


Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 26-9-2012

Adjudicatari: CESPA, SA

Import: 1.149.324,69 EUROS/ANY

DOCUMENTS

Plec de condicions tècniques 25/03/2015 12:57:21 *Nota aclaratòria 13/06/2012 13:41:50 *

Nota aclaratòria 2 22/06/2012 14:11:53 *

Constitució Mesa Contractació 29/06/2012 13:19:16 *Suspensió obertura sobre núm. 3 11/07/2012 10:36:20 *Annex 1 proposta adjudicació 01/08/2012 13:01:11 *

Nota informativa Comité Experts 02/08/2012 12:29:40 *

Annex 1 valoració sobre 2 09/08/2012 13:51:12 *

Edicte adjudicació definitiva 27/09/2012 14:07:55 ** Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant