Perfil de Contractant

Renovació serveis i pavimentació dels carrers al nucli antic

En termini Núm. Expedient: 1/2011

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObertura de pliques: 28-02-2011
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 04-04-2011

Data d'adjudicació definitiva: 13-04-2011

Adjudicatari: TECNO FIRMES, SL (Valls)

Import: 238.218,40 € (IVA incòs)

DOCUMENTS

EDICTE -licitació obra- 17/01/2011 12:22:27 *

PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 17/01/2011 12:22:29 *

PROJECTE -MEMÒRIA- 20/01/2011 12:04:41 *

PLÀNOLS 17/01/2011 14:03:53 *

PLÀNOLS 17/01/2011 14:03:59 *

PRESSUPOST 24/01/2011 13:22:31 *

VALORACIÓ I PUNTUACIÓ 18/04/2011 11:38:58 *

CERTIFICAT ADJUDICACIÓ 18/04/2011 13:05:36 *

DECRET D'ALCALDIA 19/04/2011 11:30:20 *

NOVA VALORACIÓ I PUNTUACIÓ 19/04/2011 11:29:19 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant