Pàgines: 123
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament Concessió demanial del bar de les piscines municipals del Morell [+] ALTRES
Adjudicada definitivament Concessió demanial del bar del Centre Cultural [+] ALTRES
Suspesa Servei de transport adaptat per a persones amb o sensediscapacitat usuàries del Centre de Serveis [+] SERVEIS
Suspesa Concessió demanial del bar del Centre Cultural [+] ALTRES
Adjudicada definitivament Urbanització de la vialitat de l’entorn de l’Era del Castell [+] OBRES
Suspesa Servei de transport adaptat per a persones amb o sensediscapacitat usuàries del Centre de Serveis per a la gent gran "El Morell" [+] SERVEIS
Adjudicada definitivament Obres de condicionament i millora de la plaça de l'Estatut [+] OBRES
Adjudicada definitivament Explotació del bar de la Festa Major d'Estiu 2015 [+] ALTRES
Adjudicada definitivament Urbantzació de la plaça de l'Era del Castell [+] OBRES
Adjudicada definitivament Adjudicació del contracte d'obra "ampliació del cementiri municipal del Morell" [+] OBRES
Pàgines: 123