Perfil de Contractant

Pàgines: 1
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament Licitació del servei de restauració de la Residència i altres Patronat Hospital Asil SERVEIS
Adjudicada definitivament Licitació dels serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament del Vendrell i dels seus organismes autònoms i societats municipals GCON2013000047 SERVEIS
Adjudicada definitivament Licitació del servei de manteniment dels espais verds i dels jocs infantils del terme municipal del Vendrell 151/2013 SERVEIS
Adjudicada definitivament Licitació del servei de defensa juridica GCON2013000101 SERVEIS
Adjudicada definitivament Licitació del servei de prevenció d'accidents, vigilància, salvament i socorrisme de les platges del municipi del Vendrell GCON2013000054 SERVEIS
Adjudicada definitivament Licitació de la gestió del servei de l'escola bressol municipal Vent de Migjorn, de Coma-ruga GCON2013000118 ALTRES
Pàgines: 1