Perfil de Contractant

Licitació del servei de restauració de la Residència i altres

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: Patronat Hospital Asil

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 21 de novembre de 2013

Adjudicatari: Eurest Colectividades, SL

Import: Esmorzar: 0,85 euros, IVA exclòs; Dinar: 3,75 euros, IVA exclòs; Berenar: 0,45 euros, IVA exclòs; Sopar: 2,60 euros, IVA exclòs

Avís: Es convoca la Mesa de Contractació per a la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa, el proper divendres 18 d'octubre de 2013, a les 13 hores. Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament del Vendrell. Acte privat.
DOCUMENTS

Anunci d'adjudicació 11/02/2014 12:25:43 *

Anunci de formalització 11/02/2014 12:25:44 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant