Perfil de Contractant

Licitació dels serveis de telecomunicacions de l'Ajuntament del Vendrell i dels seus organismes autònoms i societats municipals

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: GCON2013000047

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObertura de pliques: Sobre C: dia 18 d'octubre a les 12h a la Sala de Plens de l'Ajuntament

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 30 de desembre de 2013

Adjudicatari: Telefónica de España, SAU i Telefónica Móviles España, SAU

Import: 575.825,70 euros, IVA exclós

DOCUMENTS

Anunci d'adjudicació 15/01/2014 15:24:54 *

Anunci de formalització 27/05/2014 09:28:22 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant