Perfil de Contractant

Licitació del servei de defensa juridica

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: GCON2013000101

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 9 de setembre de 2013

Adjudicatari: ANTONI PORTA PÀMIES

Import: 109.649 euros, iva exclòs

DOCUMENTS

Edicte d'adjudicació 19/09/2013 10:17:09 *

Edicte de formalització 19/09/2013 10:17:11 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant