Perfil de Contractant

Licitació del servei de manteniment dels espais verds i dels jocs infantils del terme municipal del Vendrell

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 151/2013

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 22 de juliol de 2013

Adjudicatari: FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA DEL VENDRELL

DOCUMENTS

Formalitzacio contracte 12/09/2013 13:24:53 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant