Perfil de Contractant de La Fatarella

Pàgines: 1
ESTAT NOM TIPUS
En termini PAVIMENTACIÓ I SERVEIS DELS CARRERS SANTA UBALDESCA I SANT JOAN CO-PO-01/2018 OBRES
Adjudicada definitivament OBERTURA DE LÍNIES DE DEFENSA CONTRA INCENDIS FORESTALS AMB ELIMINACIÓ DE RESTES IN SITU CS-PO-02/2017 SERVEIS
Adjudicada definitivament ACTUACIONS SILVÍCOLES DE MILLORA I GENERACIÓ DE CICLES ECOSISTÈMICS, 2016 - ACLARIDA DE MILLORA I ESTASSADA DE SOTABOSC CS-PO-01/2017 SERVEIS
Adjudicada definitivament ENDERROC D'EDIFICIS I CONDICIONAMENT DEL RECINTE DEL PARQUE CO-PO-01/2017 OBRES
Adjudicada definitivament CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU DE LES INSTAL·LACIONS DEL BAR DEL CASAL DE LA VILA DE LA FATARELLA CUP-PO-01/2016 ALTRES
Adjudicada definitivament CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU DE LES INSTAL·LACIONS DE LA CASA ECOLÒGICA DE LA FATARELLA CUP-PO-01/2015 ALTRES
Adjudicada definitivament PAVIMENTACIÓ I SERVEIS ALS CARRERS SOLÀ, SANT ANTONI I DEL FORN CO-PO-02/2015 OBRES
Adjudicada definitivament LICITACIÓ EXECUCIÓ OBRA: PAVIMENTACIÓ I SERVEIS ALS CARRERS ALT, SANT ANDREU I A UN TRAM DEL CARRER DE PRADES CO-PO-01/2015 OBRES
Pàgines: 1