Perfil de Contractant de La Fatarella

ACTUACIONS SILVÍCOLES DE MILLORA I GENERACIÓ DE CICLES ECOSISTÈMICS, 2016 - ACLARIDA DE MILLORA I ESTASSADA DE SOTABOSC

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: CS-PO-01/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Serveis


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 11 d'octubre de 2017


Obertura de pliques: Sobre A - 13:30h del dia 13/10/2017 a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial // Qualificació Requeriment Sobre A i Obertura Sobre B - 9:30 hores del dia 16/10/2017.

Obtenció documentació tècnica:

Anunci Licitació BOPT número 191 - 03/10/2017
DOCUMENTS

ANUNCI LICITACIÓ 02/10/2017 12:40:50 *

PLEC DE CLÀUSULES 02/10/2017 12:40:54 *


MESA - ADMESES I REBUTJADES 16/10/2017 09:48:37 *


ANUNCI ADJUDICACIÓ 24/10/2017 11:54:18 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant