Perfil de Contractant de Flix

Pàgines: 12 3456
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament Obra de Millora de la mobilitat dels vianants a l'Avinguda de Barcelona 156/2012 OBRES
Adjudicada definitivament ARRANJAMENT CARRER BONS AIRES 151/2012 OBRES
Adjudicada definitivament Subministrament diversos dispositius documentals per a l'Ajuntament, en renting 66/2012 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament Concessió servei públic Pas de la Barca 63/2012 SERVEIS
Adjudicada definitivament Remodelació Pista Pavelló Cobert dels Xofars 27/2012 OBRES
Adjudicada definitivament Contracte de serveis: Reparació barca de Flix 24/2012 SERVEIS
Suspesa Alienació per subhasta de la vivenda de l'Avinguda Catalunya, 1 150/2010 ALTRES
Suspesa Alienació per subhasta de la vivenda de l'Avinguda Barcelona, 24 149/2010 ALTRES
Adjudicada definitivament Redacció projecte Hotel d'entitats 94/2011 SERVEIS
Adjudicada definitivament Arranjament carrer Illes 20/2011 OBRES
Pàgines: 12 3456