Perfil de Contractant de Flix

Pàgines: 1234 56
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament FEESL-2010. "Adequació sanejament i aigua potable del carrer Doctor Müller" 022/2010 OBRES
Adjudicada definitivament FEESL-2010. "Adequació xarxa abastiment aigua potable del cami de les Illes" 021/2010 OBRES
Adjudicada definitivament Redacció del Projecte d'Intervenció Integral del barri: Colònia Fàbrica del municipi de Flix 005/2010 SERVEIS
Adjudicada definitivament Arranjament c/ de Baix, II Fase 2009/098-CON OBRES
Adjudicada definitivament Adquisició d'un vehicle "Pick Up" per a Protecció Civil de l'Ajuntament de Flix 2009/153 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament Rènting d'un vehicle per a la Guàrdia Municipal de Flix, mitjançant procediment negociat sense publicitat 2009/103-CON SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament "Millora i ampliació de la climatització dels edificis municipals del carrer Major 16 - 18" 2009/086-CON OBRES
Adjudicada definitivament Subministrament de divers equip d’oficina per a l’Ajuntament de Flix, mitjançant rènting 2009/061-CON SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament Millora energètica i d’instal•lacions d’enllumenat públic. Fase 1A 56/2009-CON OBRES
Adjudicada definitivament Tancament exterior del recinte poliesportiu municipal i adequació de la zona ajardinada de l'accés. Procediment Negociat sense publicitat. Fons d'Inversió Local 27/2009/CON OBRES
Pàgines: 1234 56