Perfil de Contractant de Flix

Arranjament c/ de Baix, II Fase

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2009/098-CON

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 01 de gener de 2009


Obertura de pliques: 25 DE NOVEMBRE DE 2009
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 22 DE DESEMBRE DE 2009

Data d'adjudicació definitiva: 30 DE DESEMBRE DE 2009

Adjudicatari: PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES G. VILARASAU, SA

Import: Valor estimat del contracte: 108.987,19.- € + 17.437,95 € en concepte d’IVA, total contracte, 126.425,14.- €
DOCUMENTS
* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant