Perfil de Contractant de Flix

Redacció del Projecte d'Intervenció Integral del barri: Colònia Fàbrica del municipi de Flix

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 005/2010

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObertura de pliques: 5 de febrer de 2010
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 16 de febrer de 2010

Data d'adjudicació definitiva: 09 de març de 2010

Adjudicatari: JORNET - LLOP - PASTOR, SLP

Import: 30.000,00 EUROS, (IVA NO INCLÒS)

DOCUMENTS


Acta de la Mesa de Contractació 12/02/2010 10:40:45 *
* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant