Perfil de Contractant de Flix

FEESL-2010. "Adequació xarxa abastiment aigua potable del cami de les Illes"

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 021/2010

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 30/03/2010

Data d'adjudicació definitiva: 15/04/2010

Adjudicatari: PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES G. VILARASAU, S.A.

Import: 86.048,39 més IVA

DOCUMENTS
* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant