Perfil de Contractant de Flix

FEESL-2010. "Adequació sanejament i aigua potable del carrer Doctor Müller"

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 022/2010

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 30/03/2010

Data d'adjudicació definitiva: 15/04/2010

Adjudicatari: CONSTRUCCIONS LAGOSA S.L.

Import: 164.655,17 més IVA

DOCUMENTS
* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant