Perfil de Contractant de Flix

Tancament exterior del recinte poliesportiu municipal i adequació de la zona ajardinada de l'accés. Procediment Negociat sense publicitat. Fons d'Inversió Local

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 27/2009/CON

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 15 de març de 2009


Obertura de pliques: 21 d'abril de 2009
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 30 d'abril de 2009

Data d'adjudicació definitiva: 15 de maig de 2009

Adjudicatari: JUAN MORENO AYALA, CONSTRUCCIONES

Import: 81.129,44.- € més IVA

DOCUMENTS

Certificat aprovació Plecs 27/02/2009 15:07:42 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant