Perfil de Contractant de Flix

Millora energètica i d’instal•lacions d’enllumenat públic. Fase 1A

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 56/2009-CON

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 22 de juny de 2009


Obertura de pliques: 7 de juliol de 2009
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 14 d'agost de 2009

Data d'adjudicació definitiva: 15 de setembre de 2009

Adjudicatari: ISTEM, SL

Import: 256.682,51.- euros + 41.690,22.- euros en concepte d'IVA
DOCUMENTSAnunci de licitació 05/05/2009 18:15:25 *


Anunci de rectificació d'errada 15/05/2009 17:57:40 *
* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant