Perfil de Contractant de Flix

Subministrament de divers equip d’oficina per a l’Ajuntament de Flix, mitjançant rènting

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2009/061-CON

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 30 de juny de 2009


ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 11 d'agost de 2009

Data d'adjudicació definitiva: 15 de setembre de 2009

Adjudicatari: COVER OFIMÀTICA, SL

Import: LOT 1: 9.113,40 euros, (IVA no inclòs). LOT 2: 5.094,00euros, (IVA no inclòs).

DOCUMENTS* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant