Perfil de Contractant de Flix

"Millora i ampliació de la climatització dels edificis municipals del carrer Major 16 - 18"

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2009/086-CON

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 11 d'agost de 2009


Obertura de pliques: 1 DE SETEMBRE DE 2009
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 6 DE NOVEMBRE DE 2009

Data d'adjudicació definitiva: 27 DE NOVEMBRE DE 2009

Adjudicatari: SA CALFRI

Import: 140.762,00.- € + 22.521,92 € en concepte d’IVA


DOCUMENTS

Certificat acord aprovació plecs 17/07/2009 10:20:26 *

Anunci licitació 17/07/2009 10:21:58 *Anunci de rectificació d'errada 17/07/2009 10:23:43 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant