Perfil de Contractant de Flix

Redacció projecte execució de les obres i subministrament de gespa artificial al camp de futbol municipal de l'Ajuntament de Flix, en la modalitat d'arrendament financer amb opció de compra.

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 34/2016

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: AltresObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 15/04/2016

Adjudicatari: FIELDTURF-POLIGRAS

Import: 383.597,47 Euros

DOCUMENTS


Acta Mesa obertura sobres A 07/04/2016 12:27:28 *

Acta Mesa obertura sobres B 06/05/2016 11:49:46 *

Acta proposta adjudicació 06/05/2016 11:49:49 *

Acord adjudicació 06/05/2016 12:00:08 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant