Perfil de Contractant de Flix

Licitació contracte serveis d'impressió de la revista "La Veu de Flix"

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 48/2016

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 13/05/2016

Adjudicatari: Fauquer C.B.

Import: 53.400 Euros més Iva

Procediment negociat sense publicitat. S'han sol·licitat tres ofertes de les quals només se n'han presentat 2.
DOCUMENTS

Acta obertura sobres A 06/05/2016 11:13:45 *

Acta obertura sobres B 06/05/2016 11:13:48 *

Acta proposta 06/05/2016 11:13:51 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant