Perfil de Contractant de Flix

Arranjament carrer Major des del carrer Escoles fins al C.A.P.

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 112/2015

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 04/12/2015

Adjudicatari: Transcrispi S.L.

Import: 119.054,34 més IVA

DOCUMENTS

Mesa obertura sobres A 06/05/2016 12:47:09 *

Mesa obertura sobres B 06/05/2016 12:47:11 *

Mesa proposta adjudicació 06/05/2016 12:47:13 *

Certificat adjudicació 10/05/2016 11:43:22 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant