Perfil de Contractant de Flix

Arranjament de l'Avinguda Catalunya. Tram entre l'Avinguda de la llum i el Passeig de l'Ebre

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 9/2016

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 24/02/2016

Adjudicatari: Transcrispi S.L.

Import: 105.103,41 més 22.071,72 Euros d'Iva

DOCUMENTS

Aprovació plecs de clàusules 11/05/2016 14:04:35 *

Mesa obertura sobre A 11/05/2016 14:04:37 *

Mesa obertura sobre B 11/05/2016 14:04:40 *

Proposta d'adjudicació 11/05/2016 14:04:42 *

Certificat adjudicació 11/05/2016 14:04:44 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant