Perfil de Contractant de Flix

Licitació servei de menjador escolar de l'escola Enric Grau Fontseré

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 126-2016

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:
Termini de presentació d'ofertes: 15 dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació de l'anunci de licitació al Perfil del Contractant. Si el darrer dia fos dissabte o festiu, el termini de presentació es prorrogarà fins al seguent dia hàbil.

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 23/03/2017

Adjudicatari: Hotel Nou Casino-Delfina Blasco Tomás

Import: 4,72 Euros/alumne/dia Iva inclòs

DOCUMENTS

Plec de Clàusules 15/12/2016 20:01:42 *

Certificat aprovació expedient 15/12/2016 20:01:45 *

Anunci 15/12/2016 20:11:32 *

Acta obertura sobre 1 13/01/2017 13:22:00 *


Acta Mesa 24/01/2017 10:39:49 *

Decret convocatòria Mesa 25/01/2017 13:39:41 *

Decret requeriment 09/02/2017 13:46:09 *

Acord adjudicació 04/04/2017 19:22:41 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant