Perfil de Contractant de Flix

Contractació i licitació "Centre Rehabilitació"

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 156/2016

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 08 de febrer de 2017


Obertura de pliques: 21/02/2017

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 23/03/2017

Adjudicatari: Gilabert Miró S.A.

Import: 118.771,03 Euros iva inclòs

DOCUMENTS

Certificat aprovació Plecs 10/01/2017 16:53:26 *

Anunci de licitació 10/01/2017 16:53:29 *

Projecte Tècnic 10/01/2017 18:01:16 *

Decret rectificació Plecs 24/01/2017 10:21:59 *

Acta Mesa 1 15/02/2017 13:16:59 *

Acta Mesa 2 21/02/2017 19:38:37 *

Decret relació classificada 28/02/2017 11:20:47 *

Adjudicació definitiva 04/04/2017 19:19:33 *

Contracte administratiu 28/04/2017 13:43:54 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant