Perfil de Contractant de Flix

Reparació diversos camins municipals

En tràmit Núm. Expedient: 830/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 29 de gener de 2018


Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Projecte 15/01/2018 18:10:26 *

Certificat aprovació Plecs 15/01/2018 18:10:31 *Acta Sobres A 29/01/2018 15:14:59 *

Acta Sobres B 30/01/2018 17:55:52 *

Decret 31/01/2018 18:08:23 *

Acta sobre C 01/02/2018 17:55:05 *

Informe tècnic millores 01/02/2018 17:55:08 *

Decret requeriment 02/02/2018 12:39:26 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant