Perfil de Contractant de Flix

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT: "PROJECTE D'INTERCONNEXIÓ DE LES SEUS MUNICIPALS I CREACIÓ D'UNA XARXA WIFI”.

En termini Núm. Expedient: 596/2017

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 06 de febrer de 2018


Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Projecte 24/01/2018 10:17:03 *

Certificat aprovació Plecs 23/01/2018 10:08:01 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant