Perfil de Contractant de Flix

Adquisició d'un vehicle "Pick Up" per a Protecció Civil de l'Ajuntament de Flix

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2009/153

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Subministrament


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 01 de gener de 2009


Obertura de pliques: 9 DE DESEMBRE DE 2009
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 10 DE DESEMBRE DE 2009

Data d'adjudicació definitiva: 30 DE DESEMBRE DE 2009

Adjudicatari: AUTO FORUM, S.A.

Import: VEC: 25.844,82 €, IVA: 4.135,18 €, TOTAL: 29.980 €
DOCUMENTS


Acta Mesa de contractació 18/12/2009 18:06:16 *
* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant