Perfil de Contractant de Freginals

Pàgines: 1 23
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament CONTRACTE GESTIÓ SERVEI PÚBLIC PISCINA MUNICIPAL: EXPLOTACIÓ BAR, VENDA I CONTROL D'ENTRADES I MANTENIMENT I NETEJA 1/2015
Adjudicada definitivament CONTRACTE GESTIÓ DELS SERVEI PÚBLIC AIGUA POTABLE : CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA 2/2014 ALTRES
Adjudicada definitivament SERVEIS URBANS PROJECTE URBANITZACIÓ DEL POLÍGON ACTUACIÓ URBANÍSTICA 2 2/2014 OBRES
Adjudicada definitivament PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PISCINA MUNICIPAL 1/2014 OBRES
Adjudicada definitivament ARRANJAMENT CAMÍ DE FREGINALS 2/2011 OBRES
Adjudicada definitivament SUBMINISTRAMENT MOBILIARI EDIFICI LOCAL SOCIAL 1/2011 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament PROJECTE BÀSIC I EXECUCIÓ EDIFICI EQUIPAMENT MUNICIPAL, CASAL I MAGATZEM 2/2010 OBRES
Adjudicada definitivament SUBSTITUCIÓ CALEFACCIO ELECTRICA PER CALEFACCIO PER BIOMASSA ESCOLES 1/2010
Adjudicada definitivament PISTA COBERTA PER A USOS MÚLTIPLES, 2A. FASE 2/2009 OBRES
Adjudicada definitivament REHABILITACIÓ ANTIGA CASA CONSISTORIAL COM A LOCAL SOCIAL 1/2009 OBRES
Pàgines: 1 23