Perfil de Contractant de Freginals

ADDENDA FINAL (PART PRIMERA - ELÈCTRICA) URBANITZACIÓ POLÍGON ACTUACIÓ URBANÍSTICA 2

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2/2016

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObertura de pliques: OBERTURA SOBRE 1: 03/03/2016, 13:00/ OBERTURA SOBRE 2: 10/03/2016, 13:00

Obtenció documentació tècnica:
EL PROJECTE TÈCNIC EL PODEU CONSULTAR A LA PÀGINA WEB DE L'AJUNTAMENT, WWW.FREGINALS.INFO, A L'APARTAT "URBANISME"

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: DECRET ALCALDIA 55/2016, DATA 19/04/2016

Adjudicatari: MUNTATGES LLEIDA, S.A.

Import: 93.170,00 € I 19.565,70 € (112.735,70 €)

DOCUMENTS
ACTA OBERTURA SOBRE NÚM. 2 10/03/2016 13:47:02 *

CONVOCATORIA FASE NEGOCIACIO 14/03/2016 13:03:04 *

ACTA FORMULACIO PROPOSTA 23/03/2016 13:44:44 *

ANUNCI REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ 01/04/2016 08:51:14 *

ANUNCI ADJUDICACIÓ 28/04/2016 16:02:40 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant