Perfil de Contractant de Freginals

OBRES ADDENDA FINAL (PART SEGONA) URBANITZACIÓ PAU 2

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 4/2016

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObertura de pliques: OBERTURA SOBRE NÚM. 2: 22 DE DESEMBRE DE 2016, 13:30 HORES

Obtenció documentació tècnica:

El projecte tècnic el trobareu a la web municipal www.freginals.info: a l'apartat "Urbanisme" i dins " ADDENDA FINAL PROJECTE BÀSIC I CONSTRUCTIU (PART SEGONA)"

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 03/01/2017

Adjudicatari: EXXABER, S.L.

Import: 140.519,12 € i 29.509,02 € d'IVA (170.028,14 €)

DOCUMENTS


PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES 03/11/2016 19:38:40 *

ANUNCI LICITACIÓ 04/11/2016 07:39:05 *

ACTA MESA CONTRACTACIÓ SOBRE 1 20/12/2016 09:42:24 *

ACTA MESA CONTRACTACIÓ SOBRE 2 29/12/2016 09:53:21 *

ANUNCI CLASSIFICACIÓ 12/01/2017 17:19:06 *

ANUNCI ADJUDICACIÓ 31/01/2017 11:22:04 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant