Perfil de Contractant de Freginals

CONTRACTE SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL DURANT ELS MESOS D'ESTIU

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 3/2018

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObertura de pliques: OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 1: 12/04/2018, 14 HORES; OBERTURA SOBRE NÚM. 2: 26/04/2018, 19:30 HORES; OBERTURA SOBRE NÚM. 3: 03/05/2018, 19:45 HORES

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 11 de juny de 2018

Adjudicatari: ALSO CASALS INSTAL·LACIONS, S.L.

Import: Import net : 8.181,82 €; IVA (21 %) : 1.718,19 € (9.900,00 €)

DOCUMENTS


PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES 08/03/2018 14:35:19 *

ANUNCI CONTRACTACIÓ 08/03/2018 14:49:10 *

ANNEX 1 14/03/2018 10:39:40 *

ANNEX 2 14/03/2018 10:39:44 *

ANNEX3 14/03/2018 10:39:47 *


ACTA MESA CONTRACTACIÓ SOBRE 1 12/04/2018 13:48:11 *


ACTA MESA CONTRACTACIÓ SOBRE 2 27/04/2018 08:55:15 *


ANUNCI ADJUDICACIÓ 21/06/2018 08:22:27 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant