Perfil de Contractant

Pàgines: 123
ESTAT NOM TIPUS
Adjudicada definitivament SUBMINISTRE D'UN VEHICLE PER AL SERVEI DE VIGILÀNCIA MUNICIPAL 2-C-S/2018 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament CONTRACTE SUBMINISTRAMENT MÀQUINA ESCOMBRADORA 1-C-S/2018 SUBMINISTRAMENT
Adjudicada definitivament REPARACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS AFECTADES PELS AIGUATS SUCCEITS A GANDESA DURANT ELS DIES 21 A 24 DE MARÇ DE 2015. AIGUATS 2015. OBRES
Adjudicada definitivament Execució obres urbanització del 1r tram c/ Manel Bardí i Gil de Gandesa. PEIM 2015
Adjudicada definitivament OBRES DE RESTAURACIÓ I ACONDICIONAMENT DE L'EDIFICI DE LES ESCOLES VELLES PER EQUIPAMENTS CULTURALS, FASE 3, SEPARATA 1 [+]
Adjudicada definitivament ARRANJAMENT DEL PAVIMENT DE VARIS CARRERS DE GANDESA AMB AGLOMERAT CALENT [+] OBRES
Adjudicada definitivament Rehabilitació del patrimoni cultural: Palau del Castellà (edifici de l'antiga Presó) declarat BCIN [+] OBRES
Adjudicada definitivament CONSTRUCCIÓ DEL TRAM FINAL URBÀ DE LA VORERA DE L'AV. FRANQUET [+] OBRES
Adjudicada definitivament CONTRACTE DE GESTIO DEL SERVEI PUBLIC DE LA LLAR D'INFANTS [+] SERVEIS
Adjudicada definitivament CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D'UNES PISTES DE PÀDEL A GANDESA, PEL SISTEMA DE CONCESSIÓ, PROCEDIMENT OBERT, TRAMIT URGENT [+] SERVEIS
Pàgines: 123