Licitació Arrendament explotació servei de bar de titularitat municipal al Casal del Maig

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2010/1

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObertura de pliques: 18 de juny de 2010
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 18 de juny de 2010

DOCUMENTS

Plec de clàusules 28/05/2010 10:41:53 *

Anunci liciació 28/05/2010 10:42:00 *

Edicte adjudicació provisional 22/06/2010 12:20:43 *

Edicte adjudicació defintiva 14/07/2010 10:44:05 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant