Procediment negociat sense publicitat tramitació urgent. Projecte construcció d'uns nous vestidors a les piscines municipals 2a fase

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 1/2011

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObertura de pliques: 9 de febrer de 2011
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 18 de febrer de 2011

Adjudicatari: E.Martínez Aragones

Import: 105.000€ + 18.900€ corresponents a 'IVA

DOCUMENTS

Informació pública dels plecs 28/01/2011 11:52:54 *

Edicte adjudicació 21/02/2011 08:33:10 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant