Procediment negociat sense publicitat tramitació urgent. Arranjament de camins d'avís (PEN)

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2/2011

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ObresObertura de pliques: 14/10/2011
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 28/10/2011

Adjudicatari: CONSTRUCCIONES 3 G S.A

Import: 73.075€ MÉS 13.153,50€ IVA

DOCUMENTS

Edicte adjudicació 28/10/2011 14:45:56 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant