Licitació concessió de domini públic del Bar de les piscines

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 1/2012

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: AltresObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 19 de juny de 2012

Adjudicatari: Bartolomé Jornet Gironés

Import: 3.500 euros anuals

DOCUMENTS

Edicte adjudicació 26/06/2012 09:56:53 *

Plec de clàusules 23/04/2012 09:31:04 *

Annex I 23/04/2012 09:31:06 *

Annex II 23/04/2012 09:31:08 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant