Alienació mitjançant subhasta del vehicle Land Rover T-4492-BD

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2/2012

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: AltresObtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació definitiva: 6 de febrer de 2013

Adjudicatari: Francesc Acero Piñol

Import: 1.000,00 €

DOCUMENTS

Edicte adjudicació 20/02/2013 11:23:08 *

Plec de clàusules 03/12/2012 12:20:34 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant