CONCESSIÓ DEMANIAL PER LA UTILITZACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL CASAL DE MAIG I LA GESTIÓ DEL TELECENTRE

En termini Núm. Expedient: 1/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Altres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 12 de febrer de 2014


Obtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

ANUNCI 12/02/2014 12:37:31 *

PLEC 12/02/2014 12:37:33 *

ANNEX1 12/02/2014 12:37:34 *

ANNEX2 12/02/2014 12:37:35 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant