Remodelació de diversos carrers del nucli urbà de Garcia, 4a fase.

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 63/14

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 08 de març de 2015


Obertura de pliques: Sobre núm. 1: 20/03/2015 (acte no públic). Sobre núm. 2: 25/03/2015. Sobre núm. 3: 01/04/2015

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 14 d'abril de 2015

Data d'adjudicació definitiva: 7 de maig de 2015

Adjudicatari: PAMESA SA

Import: 596.826,29 €

Es suspèn l'anunci publicat el passat mes de gener per errades materials al plec de clàusules administratives. Es publica el Decret d'alcaldia amb la rectificació de les errades, el nou anunci de licitació i el nou plec de clàusules. El nou còmput per a la presentació de proppostes es notificarà a partir de la publicació al DOGC i al BOPT.
DOCUMENTS

Decret rectificació errades 06/02/2015 12:15:54 *

Anunci de licitació rectificat 06/02/2015 12:15:56 *

Plec de clàusules rectificat 06/02/2015 12:15:58 *

Decret convocatòria Mesa 13/03/2015 11:11:33 *

Acta obertura sobre 1 20/03/2015 12:56:00 *

Acta relació classificada 09/04/2015 08:45:31 *

Anunci acord adjudicació obres 15/04/2015 11:01:47 *

Anunci adjudicació 13/05/2015 11:46:52 *

Anunci contracte 01/06/2015 10:43:43 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant