Adquisició bé immoble

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 39/15

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Altres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 10 de setembre de 2015


Obertura de pliques: Sobre núm. 1: 16/09/2015; Sobre núm. 2: 23/09/2015; Informe tècnic: 30/09/2015

Obtenció documentació tècnica:

ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 30/12/2015

Data d'adjudicació definitiva: 13/01/2016

Adjudicatari: AGRÍCOLA DE GARCIA SCCL

Import: 84393

DOCUMENTS

Anunci licitació 20/08/2015 07:35:31 *

Plec clàusules administratives 20/08/2015 07:35:33 *

Plec de clàusules tècniques 20/08/2015 07:35:35 *

Anunci adjudicació 30/12/2015 12:35:16 *

Anunci adjudicació definitiva 13/01/2016 11:13:18 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant