Execució de l'obra Millora de l'espai urbà amb zona verda i aparcament

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: --

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: Obres


DATES I TERMINIS

Presentació d'ofertes: 27 de març de 2009


Obertura de pliques: 1 d'abril de 2009
ADJUDICACIÓ

Data d'adjudicació provisional: 2 d'abril de 2009

Data d'adjudicació definitiva: 23 d'abril de 2009

Adjudicatari: ENRIQUE MARTÍNEZ ARAGONES

Import: 84.374 € i 13.500 corresponents a l'IVA

DOCUMENTS

Adjudicació definitiva 28/05/2009 11:45:33 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant