Perfil de Contractant de l'EMD de Jesús

Correcció errada

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 2/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Licitació 17/04/2014 09:37:25 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant