Perfil de Contractant de l'EMD de Jesús

Adjudicació

Adjudicada definitivament Núm. Expedient: 1/2014

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: AltresObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Adjudicació 12/06/2014 08:27:02 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant